Crelan Fund

Promotionele mededeling

Crelan Fund is een BEVEK, een Instelling voor collectieve belegging in effecten (“ICBE”) naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die, gekozen heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en die beheerst wordt door de Belgische wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen hierna de “Wet 2012”).

Juridische vorm
Naamloze vennootschap
Beheersvennootschap
Luxcellence Management Company S.A., 2 rue Jean l’Aveugle, L 1148 Luxembourg
Beheerder van de portefeuille
Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk, België
Globale verdeler
Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België
Depositaris
CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 315, 1000 Brussel, België
Financiële dienst
CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, België

Compartimenten

ISIN-code Commerciële naam Munt

BE6209692431 (kapitalisatie)
BE6331656783 (distributie)

Crelan Fund EconoFuture EUR
BE6237779978 (kapitalisatie) Crelan Fund EconoNext EUR

BE6257688240 (kapitalisatie)
BE6257959047 (distributie)

Crelan Fund EconoStocks EUR

Waarschuwing: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u zich in kennis te stellen van het essentiële informatiedocument en het prospectus. De goedkeuring van het prospectus door het FSMA, mag niet worden aanschouwd als een advies voor de aankoop van dit product. Het prospectus en alle wettelijke documentatie is gratis beschikbaar op de webpagina van het compartiment in kwestie in het Nederlands alsook in het Frans.