FAQ: Bewaarloon

Wat is bewaarloon?

Bewaarloon is de naam voor de administratieve kosten die Crelan aanrekent voor het bewaren van bepaalde beleggingsproducten op een effectenrekening.

Is het bewaarloon hetzelfde als de beheerskosten voor een effectenrekening?

Het bewaarloon is niet hetzelfde als de beheerskosten. Bewaarloon heeft betrekking op individuele posities van beleggingsproducten op een effectenrekening. Beheerskosten hebben betrekking op de effectenrekening zelf.

Bij Crelan betaalt u enkel bewaarloon op bepaalde beleggingen (zie vraag Wat is het tarief van het bewaarloon?).

Het standaardtarief van de beheerskosten voor de effectenrekening bedraagt 15 euro voor 3 effectenrekeningen. Er zijn echter verschillende uitzonderingen. Voor klanten die in de onderstaande categorieën vallen zijn de effectenrekening(en) gratis:

 • Coöperanten van CrelanCo
 • Houders van een Performance Pack, Performance Pack for One of Excellence Pack
 • Klanten jonger dan 24 jaar

Op welke beleggingen betaalt u een bewaarloon?

Er bestaat een ruim gamma van beleggingsproducten waarop géén bewaarloon wordt aangerekend:

 • Crelan-kasbons en -achtergestelde certificaten
 • Notes gecommercialiseerd door Crelan
 • Crelan-fondsen en fondsen van beleggingspartners
 • Crelan Fund- en Crelan Invest-fondsen
 • Amundi- (en fondsen van haar dochterondernemingen), Econopolis- en AXA-fondsen
 • Pensioenspaarfondsen
 • Coöperatieve aandelen van CrelanCo
 • ...

Op een aantal producten die niet door Crelan en haar partners worden verkocht, wordt wel bewaarloon aangerekend. Denk hierbij aan volgende producten:

 • Beursgenoteerde aandelen
 • Gestructureerde producten (bv. Notes) die niet bij Crelan werden aangekocht
 • Staatsbons
 • Kasbons van andere banken
 • Fondsen die niet door Crelan of haar beleggingspartners (Econopolis, Amundi, AXA enz.) worden gecommercialiseerd
 • Obligaties
 • ...

Hoe wordt het bewaarloon berekend en gedebiteerd?

De basis voor de berekening van het bewaarloon is de stand van zaken van uw effectenrekening(en) op 31-12-2020. Op alle posities van beleggingen die onder het bewaarloon vallen (zie vraag Op welke beleggingen betaalt u een bewaarloon?) wordt dan een bewaarloon berekend. U vindt alle posities en bedragen op het overzicht bij de brief die u in de loop van januari van Crelan ontvangt. Het totale bewaarloon wordt gedebiteerd van de rekening die verbonden is aan uw effectenrekening. Op uw uittreksels vindt u enkel een lijn terug met de debitering van dit totaalbedrag.

Voor coöperanten van CrelanCo wordt het totale verschuldigde bewaarloon afgetopt op 242 euro (btw inbegrepen).

Wat is het tarief van het bewaarloon?

Het tarief van het bewaarloon (incl. btw)  is afhankelijk van het beleggingsproduct. Het bedraagt:

 • 0,121% voor:
  • (euro)-obligaties
  • Staatsbons
  • Kasbon van andere banken
  • Beleggingsfondsen van andere banken
 • 0,242% voor:
  • Aandelen

Is er een speciaal tarief voor coöperanten?

Het tarief van het bewaarloon is hetzelfde voor coöperanten van CrelanCo. Voor hen is er per effectenrekening wel een limiet van 242 euro (incl. btw) op het totaalbedrag van het verschuldigde bewaarloon.