Hoe belegt u verstandig in onzekere tijden?

Bart Abeloos

Beleggers nemen vaak een afwachtende houding aan, omdat de tijden onzeker aanvoelen. Maar met een verstandig gespreide portefeuille dekt u zich goed in tegen onvoorziene omstandigheden. Onze beleggingsexpert, Bart Abeloos, legt haarfijn uit hoe u best te werk gaat.

Wie zijn geld vandaag wil laten renderen, kan niet om de beurs heen. Een spaarbuffer is essentieel voor onverwachte omstandigheden, maar het geld op je spaarboekje wordt elk jaar minder waard door de inflatie. Beleggers daarentegen maken kans op hogere rendementen, maar moeten wel rekening houden met risico’s. Denk bijvoorbeeld aan een sterke dollar die beleggingen in de rest van de wereld negatief beïnvloedt. Daarnaast is de vrees voor een handelsoorlog niet ongegrond, en ook die kan gevolgen hebben op de financiële markten.

De tijden voelen dus misschien moeilijk en wispelturig aan, maar dat was vroeger niet anders. Zo spelen de Verenigde Staten al negen jaar ononderbroken op een hoog niveau. Ook de Chinese economie heeft nog groeimarge. Europa heeft weliswaar wat van zijn glans verloren, maar op wereldschaal is een groei van 3,5 tot 4 procent nog altijd realistisch. Heel wat indicatoren zijn gunstig: bedrijven en particulieren investeren en besteden meer dan vroeger, er zijn meer mensen aan het werk, enzovoort.

Geen recessie

In tegenstelling tot wat u soms in de financiële pers leest, staan we niet op de rand van een economische recessie. We bevinden ons in de “rijpere” fase van de economische cyclus. Dat houdt in dat de noodmaatregelen van de centrale banken stilaan afgebouwd worden. Door het dichtdraaien van de geldkraan moeten de financiële markten het voortaan dus op eigen krachten zien te redden. Daardoor kunnen ze wel wat zenuwachtiger reageren op een plots opduikende tegenvaller.

Dus moet u een portefeuille opbouwen die goed bestand is tegen de risico’s. Als belegger moet u bereid zijn om kortetermijnschommelingen te aanvaarden, maar kunt u er wel voor zorgen dat het rendement op lange termijn intact blijft. Hoe? Door te spreiden. Dat kan makkelijk via fondsen: hiermee belegt u in één keer in meerdere activa(klassen), sectoren en regio’s. De ervaren fondsbeheerders meten continu dreigende risico’s en spelen daar meteen op in. Deze experts doen al het werk voor u.

Alternatieve producten

Ook via producten met kapitaalbescherming en fondsen die op een asymmetrische manier de beurs volgen, bouwt u een extra beveiliging in je portefeuille in. Daarnaast is het belangrijk om uw beleggingen te spreiden in de tijd. Zo vermijdt u dat instappen op een slecht moment uw volledige return onderuit haalt. Maak ten slotte een realistische inschatting van uw beleggingshorizon. Want u moet bereid zijn om het belegde geld een tijdlang te missen. Wie zijn geld binnenkort nodig heeft, neemt beter geen beleggingen die sterk kunnen schommelen. Maar wie aan de andere kant ten onrechte zijn geld constant ter beschikking wil houden kan hierdoor mooie kansen missen. 

Hoe kiest u een fonds dat bij u past?

Door een gespreide portefeuille op te bouwen, streeft u naar een duurzaam rendement op lange termijn. Hoe kiest u een fonds dat het best bij u past? Vind in 4 stappen een belegging op uw eigen maat en tempo.

Kom erover praten

Laat u adviseren door uw kantoorhouder om de beste keuze te maken.