ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

First Eagle Amundi

De beleggers van First Eagle Amundi fondsen worden hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van FIRST EAGLE AMUNDI die wordt gehouden op donderdag 20 juni 2024 om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) op de statutaire zetel van de Vennootschap in Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg. Bestuurders.

Meer informatie hierover leest u in het document "Kennisgeving aan de aandeelhouders" en het bijhorende volmachtformulier hieronder beschikbaar.

AXA World Funds

De beleggers van AXA World Funds fondsen worden hierbij geïnformeerd dat de bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders” of samen de raad van bestuur van de Vennootschap vormend, ook wel de "Raad" genoemd) besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”), die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer doeltreffende manier te behartigen.

Meer informatie hierover leest u in het document "Kennisgeving aan de aandeelhouders", hieronder beschikbaar.

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

De beleggers worden hierbij geïnformeerd dat de raad van bestuur (de 'Raad') van AMUNDI FUNDS (het 'Fonds') heeft besloten, met goedkeuring van Caceis Bank – bijkantoor Luxemburg, om over te gaan tot de liquidatie van het Subfonds conform artikel 31 van de statuten van het Fonds (de 'Statuten').

De beslissing om het Subfonds te liquideren werd genomen in overeenstemming met de Statuten en het Prospectus van het Fonds, die bepalen dat de Raad een subfonds mag liquideren wanneer die liquidatie deel uitmaakt van een rationaliseringsproject.

Meer informatie hierover leest u in het document "Kennisgeving aan de aandeelhouders", hieronder beschikbaar.

KBI Funds

Via deze kennisgeving wensen wij u als aandeelhouder van ICAV KBI Funds, op de hoogte te brengen van de voorgestelde invoering van "swing pricing" in plaats van de bestaande “anti-dilution levy”, waarvan de details in het document “Kennisgeving aan de aandeelhouders", hieronder beschikbaar, worden uiteengezet.

Het Prospectus van de ICAV zal worden bijgewerkt om de invoering van "swing pricing" te weerspiegelen en ook om recente regelgevende/fiscale updates en bijkomende zaken te weerspiegelen.

Deze aanpassing treedt in voege op 4 april 2024.