ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

Crelan Invest

De aandeelhouders van CRELAN INVEST, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2022 om 11 uur 30 op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis).

 

Op 4 mei 2022 heeft de raad van bestuur de beslissing genomen, via circulair besluit, om zijn voorstel van besluit voor punt “8.1. Overdracht van het resterende saldo.” onder het punt “8. Afsluiting van de vereffening van Euro Equity Low Risk.” te wijzigen. Het voorstel van besluit van de raad van bestuur om de overdracht van het resterende saldo aan Crelan N.V. te storten wordt vervangen door het voorstel om het resterende saldo te verdelen over de resterende compartimenten in verhouding tot de AUM van elk compartiment.

Oproepingsbrief (Download het bestand )
Volmachtformulier (Download het bestand )
Jaarverslag 2021 (Download het bestand )
Informatie over de aanpassing van de oproepingsbrief (Download het bestand )

Crelan Fund

De aandeelhouders van CRELAN FUND, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2022 om 10 uur op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis).
Oproepingsbrief (Download het bestand )
Volmachtsformulier (Download het bestand )
Jaarverslag 2021 (Download het bestand )

CPR Invest

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij ingelicht over de wijzigingen aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") waartoe de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Raad") heeft beslist en die in het document ‘kennisgeving aan de aandeelhouders’ worden beschreven. Voor alle aandeelhouders verzoekt de Raad van Bestuur u kennis te nemen van de delen in Deel A die betrekking hebben op wijzigingen die van toepassing zijn op de Vennootschap in haar geheel en die geen invloed hebben op uw belegging, en die op 29 april 2022 van kracht zullen worden. Uitsluitend voor de aandeelhouders van bepaalde compartimenten nodigt de Raad van Bestuur u uit om de delen B) en C) te raadplegen om kennis te nemen van bepaalde wijzigingen die respectievelijk een invloed hebben op uw belegging en van kracht zullen worden op 25 mei 2022, of geen invloed hebben op uw belegging en van kracht zullen worden op 29 april 2022.
 
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Engels) (Download het bestand )
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Frans) (Download het bestand )