Kredietkaarten in de praktijk

kredietkaart

Wat is een kredietkaart?

Een kredietkaart is een betaalkaart waarbij uw betalingen of geldafhalingen niet onmiddellijk van uw rekening afgaan, maar op één vast moment in de maand worden verrekend. Uw bank schiet het geld dus voor een korte periode voor, en dat heeft enkele praktische gevolgen:

  • Er is een maandelijkse uitgavenlimiet. Boven dat bedrag werkt de kaart niet meer. Binnen de limiet worden betalingen altijd uitgevoerd, ongeacht het saldo van uw rekening.
  • De toekenning van de kaart is op voorwaarde van voldoende terugbetalingscapaciteit.
  • De minimumleeftijd is 18 jaar.

De uitgavenlimiet

De maandelijkse uitgavenlimiet hang af van bank tot bank en van het type kaart. Bij Crelan is de standaard maandelijkse uitgavenlimiet 1.900 euro voor Visa Classic en 5.000 euro voor Visa Gold.

Als u dat wenst, kunt u een lagere limiet afspreken. De limiet tijdelijk verhogen kan ook, bijvoorbeeld voor de duur van een buitenlandse reis.

Waarom nog een kredietkaart als u al een bankkaart hebt?

Wereldwijd aanvaard

Een kredietkaart wordt wereldwijd aanvaard in miljoenen winkels, restaurants, betaalautomaten, en voor bestellingen via het internet. Buiten Europa kunt u met uw gewone bankkaart niet betalen, tenzij ze gedeblokkeerd werd.

Uw kaart als waarborg

Wanneer u een auto of ander materiaal huurt, zal de verhuurder de waarborg voor de duur van de huur blokkeren op de uitgavenlimiet van uw kredietkaart. U hoeft de waarborg dan niet cash te betalen.

Vreemd geld afhalen

Buiten de eurozone is geld afhalen met kredietkaart voor grote bedragen iets voordeliger dan met de gewone bankkaart. Voor kleine bedragen gebruikt u best de bankkaart. Raadpleeg de tarievenlijst van uw bank. Buiten Europa kunt u met uw gewone bankkaart geen cash afhalen, tenzij ze gedeblokkeerd werd.

Uw aankopen zijn verzekerd

Vaak zijn er aan een kredietkaart interessante waarborgen gekoppeld, zoals een reisannulatieverzekering. Dit is voor elke bank en elk type kaart verschillend. Raadpleeg de verzekeringen die gekoppeld zijn aan uw kredietkaarten bij Crelan.

Extra betaalmiddel

Het is geruststellend om een extra betaalmiddel op zak te hebben buiten uw gewone bankkaart. Zeker wanneer u in het buitenland vertoeft.

Hoe betalen met uw kredietkaart?

Betaalterminal of automaat

Steek de kredietkaart in de betaalterminal of automaat en bevestig de betaling met uw PIN-code.

Buiten Europa moet u soms in plaats van uw PIN-code een handtekening plaatsen. De handelaar kan in dat geval om uw identiteitskaart of reispas vragen om de juistheid van de handtekening te controleren.

Tip: om de code makkelijk te onthouden kunt u dezelfde combinatie kiezen als voor de gewone bankkaart. U kunt de PIN-code wijzigen aan een geldautomaat.

Aankopen via internet

  1. Een abonnement op myCrelan is vereist.
  2. In de betaalmodule van de webshop, kies het logo van uw kredietkaart.
  3. Vul de kaartgegevens in (naam, nummer, vervaldatum, CVC-code).
  4. Volg de instructies op het scherm en bevestig de betaling met uw digipass van myCrelan of met uw smartphone.

Tip: Volg onze tips voor veilig online bankieren.

De maandelijkse kredietkaartafrekening bij Crelan

Op het einde van iedere maand krijgt u een uitgavenstaat. Die bevat een overzicht van al uw betalingen met uw kredietkaart (Visa) van de afgelopen maand, meer precies vanaf de 23e tot de 23e. Op de 1e van de maand wordt het bedrag van de uitgavenstaat volledig afgehouden van uw Crelan Zichtrekening. Zorg er dus voor dat u bij het begin van de maand voldoende geld op uw rekening hebt staan.

Tips:

  • Via myCrelan kunt u zowel de maandelijkse uitgavenstaten van uw Visakaart raadplegen, als de lopende betalingen waarvoor u nog geen uitgavenstaat ontvangen hebt.
  • Vraag een Kasfaciliteit of Comfortkrediet aan als u tijdelijk onder nul wilt gaan op uw zichtrekening. Zo vermijdt u een niet-toegelaten debetstand.

Bij sommige andere uitgevers van kredietkaarten, zoals grote supermarkten, kan de kredietkaart gekoppeld worden aan een krediet. U betaalt dan bij de afrekening slechts een deel, en de rest gespreid over de tijd terug. Een dergelijk krediet is relatief duur.