Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering beschermt kredietnemers tegen een financiële nachtmerrie bij een sterfgeval. De verzekering dekt in geval van overlijden de nog openstaande schuld van de lening. De premies kunnen recht geven op belastingvermindering.

Voor welk bedrag moet ik mij verzekeren?

U bepaalt zelf het dekkingspercentage, dat is het gedeelte van het nog openstaande saldo dat door de verzekering gedekt wordt tegen overlijden. Voor de zekerheid raden wij aan dat beide kredietnemers zich voor 100% tegen overlijden indekken. Wanneer beide kredietnemers voor 100% verzekerd zijn, dan vervalt bij overlijden de volledige schuld. Wanneer beide kredietnemers verzekerd zijn voor 50%, dan betaalt Crelan Insurance bij overlijden de helft terug van de nog openstaande schuld. De nabestaande moet dan zijn/haar gedeelte van de lening nog wel verder blijven afbetalen.

Betaling van de premie

U kunt de schuldsaldoverzekering betalen met een:

 • eenmalige premie bij de start;
 • of met een periodieke premie gespreid over de hele looptijd of over een gedeelte van de looptijd van de lening.
  Voorbeeld: voor een lening op 15 jaar betaalt u gedurende 10 jaar een premie voor de schuldsaldoverzekering.
  U kunt de premie maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betalen.

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A), tarifering (T) en de omvang van de dekking (O):

 • Uw medische toestand : Indien u op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A - T)
 • Uw leeftijd : Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)
 • Het verzekerd kapitaal : De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)
 • De looptijd van uw krediet : Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (T)
 • De beoefening van bepaalde sporten : bepaalde sporten, zoals alpinisme, parachutespringen en duiken kunnen het risico op overlijden verhogen. (T-O)
 • Beroep : bepaalde beroepen, zoals werken op meer dan 15 meter hoogte, militairen en bodyguards verhogen het risico op overlijden. (T-O)
 • Roker/niet-roker : Uit statistieken blijkt dat het gebruik van tabak de gezondheid schaadt en dus de kans op overlijden tijdens de waarborg groter is. (T)

Fiscaal voordelig

De premie geeft onder de wettelijk voorwaarden recht op belastingvermindering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor belastingvermindering kunnen in de toekomst wijzigen. Opgelet: van zodra u een fiscaal voordeel op de premie(s) hebt genoten, zijn eventuele latere uitkeringen fiscaal belastbaar.

Gratis 4 maanden dekking “Overlijden door ongeval”

Crelan Insurance biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die geldt tot wanneer uw verzekeringspolis effectief ingaat, met een maximum van 4 maanden.

Verzekeringsmaatschappij

NV Crelan Insurance, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
Tel. 02 558 77 39 – E-mail : crelaninsurance@crelan.be

Algemene voorwaarden

Welke algemene voorwaarden op uw schuldsaldoverzekering van toepassing zijn, wordt bepaald door de referentie in rubriek 2 ('Algemene Karakteristieken') van uw persoonlijk certificaat/onderschrijvingsformulier.

LBKAV 001 (Download het bestand )
LBKAV 005 (Download het bestand )
LBKAV 002 (Download het bestand )
CR INS AV 001 (Download het bestand )
LBKAV 003 (Download het bestand )
CR INS AV 002 (Download het bestand )
LBKAV 004 (Download het bestand )
CR INS AV 003 (Download het bestand )