Overlijden

Stappenplan

Het overlijden van een dierbare is een moeilijk moment. Bovendien wordt u geconfronteerd met een reeks niet-alledaagse verplichtingen. Hierna vindt u een chronologisch overzicht van wat u moet doen in geval een dierbare overlijdt.

Stap 1: laat het overlijden vaststellen door de huisarts

De arts stelt een overlijdensattest op met de datum, het tijdstip en de oorzaak van het overlijden.

Stap 2: contacteer een begrafenisondernemer

Na de tussenkomst van de geneesheer verwittigt u best meteen een begrafenisondernemer. Hij regelt de verwijdering en opbaring van het stoffelijk overschot, en hij helpt u bij de organisatie van de uitvaart. Bovendien doet hij aangifte van het overlijden bij de Dienst Bevolking van de gemeente, en bezorgt hij u enkele uittreksels uit de overlijdensakte. Die uittreksels hebt u nodig om het overlijden te melden bij de betrokken instanties.

Stap 3: breng Crelan op de hoogte

Geef het overlijden aan bij uw Crelan-agent. Bezorg hem ook zeker een uittreksel van de overlijdensakte. Uw Crelan-agent helpt u met de bancaire zaken na het overlijden:

 • de betaling van dringende facturen
 • het openen van de kluis in aanwezigheid van alle erfgenamen
 • het aanleveren van de fiscale lijst
 • de vrijgave van de tegoeden

Meld het overlijden ook aan andere banken en verzekeringsmaatschappijen waar de overledene klant was. Vraag na bij verzekeringsinstellingen of u recht hebt op een kapitaalsuitkering in het licht van een eventuele levensverzekering.

Stap 4: andere instanties

Naargelang de omstandigheden zijn er nog andere instanties die u op de hoogte moet brengen van het overlijden:

 • de werkgever
 • de pensioendienst (enkel voor ambtenaren)
 • de notaris (als er een testament is, wanneer de overledene gehuwd is met huwelijkscontract, of wanneer er een handelingsonbekwame erfgenaam is)
 • het ziekenfonds
 • de verhuurder
 • het kinderbijslagfonds of de dienst voor studietoelagen (in geval er minderjarige of nog studerende kinderen zijn)
 • leveranciers