Wat doen we met uw persoonsgegevens en waarop baseren we deze verwerking?

Elke verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op 1 specifieke rechtsgrond.
In volgende secties trachten we een beeld te scheppen van deze verwerkingsactiviteiten en de bijhorende rechtsgrond.
Omdat in elke sectie een aantal verwerkingsactiviteiten worden gebundeld, is het mogelijk dat er meer dan 1 rechtsgrond wordt vermeld.