Met wie deelt Crelan uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden beschreven in sectie ‘4. Wat doen we met uw persoonsgegevens'. Om deze doeleinden te bereiken, doet Crelan in een aantal gevallen beroep op externe partijen. Sommige van deze partijen treden op als verwerker (in opdracht van Crelan), andere partijen treden zelf op als verwerkingsverantwoordelijke (verwerken autonoom uw persoonsgegevens).