Praktische fiche : Studentenjob?

Vanaf wanneer mag je werken als jobstudent?

In eerst instantie dien je uiteraard een student te zijn. Dat wil dus zeggen dat je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt en studeren je hoofdactiviteit is. Wanneer je fulltime werkt en daarnaast studeert, heb je dus niet het statuut van een student. Dit is het geval wanneer je bij een werkgever een contract met een duur van meer dan 1 jaar hebt.

Daarnaast moet je minstens 16 jaar oud zijn als je als jobstudent aan de slag wilt. Indien je echter al de twee eerste studiejaren van het middelbaar achter de rug hebt, dan daalt de minimumleeftijd voor een studentenjob naar 15 jaar.

Hou er wel rekening mee dat je misschien, afhankelijk van je leeftijd, nog niet geschikt bent om bepaalde jobs ui te voeren (als 15 jarige mag je bijvoorbeeld nog niet in een café werken).

Heb je een contract als jobstudent?

Wanneer je als jobstudent aan de slag gaat dien je een overeenkomst van tewerkstelling voor studenten af te sluiten. Zo een overeenkomst zal je beschermen als jobstudent en bepaalt bijvoorbeeld welk werk je wel of niet mag doen, hoeveel pauze je mag nemen, wanneer je wel of niet mag werken, hoeveel uur per dag je maximaal mag werken,… Zo een contract is dus een bepaling van je rechten en plichten.

De maximale looptijd voor zo een contract is 1 jaar.

Tip!

Meer informatie over de overeenkomst van tewerkstelling voor studenten kan je terugvinden op de website van de FOD Werkgelegenheid via deze link.

Mag ik als jobstudent een onbeperkt aantal uren werken?

Nee, met een overeenkomst van tewerkstelling voor studenten mag je maximaal 475 uren per jaar werken. Door minder dan 475 uren te werken betaal je minder sociale bijdragen (2,71% ipv 13,07%) op je brutoloon en voorts betaal je ook geen bedrijfsvoorheffing. Indien je meer dan 475 uren zou werken, wat wel toegelaten is, dan betaal je wel het normale tarief voor sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing.

Je mag die 475 uren wel spreiden over een volledig jaar. Het is dus niet zo dat je enkel in de vakantieperiodes mag werken.

Indien je in de slag gaat in de horeca dan kan je, bovenop de 475 uren, nog eens 50 dagen extra werken aan voordelige voorwaarden (je betaalt dan de normale sociale bijdragen maar deze worden berekend op een fictief laag loon, waardoor dit voordeliger is). Belangrijk te weten is dat je, tijdens de 50 extra dagen, nooit meer dan 2 dagen na elkaar mag werken.

Tip!

Wil je kunnen bijhouden hoeveel uren je al gewerkt hebt en hoeveel uren je nog mag werken? Download dan de handige app van Student@work en volg je prestaties online!

Hebben je ouders nog recht op kinderbijslag als je werkt als jobstudent?

Sinds 2019 valt kinderbijslag onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten dus de regeling zal anders zijn afhankelijk van waar je woont. Meer informatie vind je op de onderstaande websites:

Is er een beperking op hoeveel je mag verdienen als jobstudent?

Indien je als jobstudent meer verdient dan een bepaald bedrag, dan val je niet meer ten laste van je ouders maar word je als financieel onafhankelijk beschouwd. Indien je meer verdient, dan zullen je ouders meer belastingen betalen. Indien je zelf een handicap hebt, zal dit een impact hebben op het maximum bedrag dat je jaarlijks mag verdienen.

De maximumbedragen voor 2020:

Gezinssituatie Maximaal brutobedrag
Ouders worden samen belast 7.045 euro*
Ouders worden afzonderlijk belast 8.920 euro*
Ouders worden afzonderlijk belast en je hebt een handicap 10.570 euro*

*Brutobedragen, na afhouding van sociale lasten. De bedragen gelden enkel als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan inkomsten uit studentenarbeid én als je geen werkelijke beroepskosten aangeeft.

Als jobstudent moet je zelf ook geen belastingen betalen, zolang je jaarlijkse inkomsten niet hoger zijn dan 12.700 euro.  Let op, ook al verdien je (veel) minder dan 12.700 euro, je dient steeds een belastingaangifte in te vullen!

Tip!

Bovenstaande informatie kan je ook steeds terugvinden in dit handig overzicht: 4 dingen om in de gaten te houden

 

Hoe kan ik het geld dat ik verdiend heb als jobstudent ontvangen?

Om als jobstudent je inkomsten te kunnen ontvangen, heb je een zichtrekening nodig. Je werkgever zal immers het nummer van je zichtrekening vragen om je loon op te storten. Dit is niet alleen de snelste manier om je geld te ontvangen maar tevens de veiligste.

Daarnaast kan het ook interessant zijn om een spaarrekening te hebben waarop je een deel van je verdiende geld kan opzij zetten voor later (bijvoorbeeld om een mooie reis te maken of voor de aankoop van een wagen).

Tip!

Ga eens langs bij je bankagentschap als je meer informatie wenst over de verschillende zichtrekeningen, mogelijkheden om online te bankieren en de diverse spaarmogelijkheden.

De inhoud van deze fiche wordt u louter ter informatie meegedeeld en bindt de NV Crelan, de CV CrelanCo en elke hiermee verbonden vennootschap niet. Voor verscheidene hierin beschreven aspecten, adviseren wij u steeds een of meer specialisten te raadplegen. Elke stap die u onderneemt, kan voor u immers belangrijke juridische gevolgen hebben.