Wat als uw pensioen in zicht komt?

Uw pensioen komt stilaan in zicht? Proficiat. Pensioensparen levert u aan het einde van de rit een mooi spaarpotje op voor na uw 65e verjaardag én bezorgt u ook ieder jaar een mooie belastingvermindering. Maar hoe zit dat nu weer met die eindbelasting? In ruil voor het belastingvoordeel van de voorbije jaren rest er aan het einde van de rit de ‘taks op het langetermijnsparen’.

Er zijn drie scenario’s mogelijk:

  1. U betaalt eindbelasting op uw 60ste. Dat is het meest gunstige scenario.
  2. U betaalt eindbelasting 10 jaar na de opening van het contract, indien u met pensioensparen gestart bent na uw 55ste.
  3. U vraagt uw gespaarde kapitaal vervroegd op. In dat geval betaalt u een fiscale boete.
pension

1. Eindbelasting op uw 60ste

De ‘taks op het langetermijnsparen’ wordt ingehouden tijdens het jaar dat u uw 60ste verjaardag viert. Het tarief bedraagt momenteel 8 %.

Eenmaal de taks is ingehouden, kunt u vrij over het kapitaal beschikken en volgen er geen verdere belastingen meer. U kunt dan nog wel verder sparen met belastingvermindering tot u 64 bent. Dit is het meest gunstige scenario.

Tip: In het jaar dat de eindbelasting wordt ingehouden, doet u er goed aan om uw storting pas uit te voeren nadat de fiscus de eindbelasting heeft ingehouden. Zo vermijdt u dat uw storting van dat jaar mee wordt belast.

2. Eindbelasting 10 jaar na opening contract

Hebt u uw pensioenspaarcontract pas geopend na uw 55ste verjaardag, dan wordt de eindbelasting ingehouden op de 10de verjaardag van het contract. Dat betekent dat ook de stortingen van na uw 60ste verjaardag mee belast worden. U kunt uw spaartegoed opvragen nadat de eindbelasting werd ingehouden.

3. Fiscale boete bij vervroegde opvraging kapitaal

Vraagt u uw kapitaal vervroegd op, dan bent u een fiscale boete verschuldigd. De eindbelasting bedraagt dan 33 %. Probeer dit scenario te vermijden: de eindbelasting is dan zwaarder dan de belastingvermindering waarvan u bij de stortingen hebt kunnen genieten.

Ons advies

Start bij voorkeur met pensioensparen voor u 55 bent en stort enkel geld dat u minstens tot uw 60ste kunt missen.