Geschiedenis van de bank

Crelan, een bank met een rijke geschiedenis

Crelan heten we sinds 1 april 2013 als orgelstuk van de fusie van Landbouwkrediet en Centea.
Maar we hebben al heel wat meer jaren op onze teller staan.  Alles startte op 30 september 1937 om precies te zijn.

 • Crelan & AXA Bank Belgium gaan voor een gezamenlijke toekomst

  CrelanAxa

  Sinds 1 januari kunnen de Crelan-kantoren ook het uitgebreide aanbod van AXA-schadeverzekeringen aan de klanten aanbieden.

  Nadat Groep Crelan en AXA Group eerder in december de goedkeuring ontvingen van de ECB ronden ze het akkoord over de overname van AXA Bank Belgium af op 31 december.

  AXA Bank Belgium maakt nu deel uit  van Groep Crelan die op die manier de vijfde positie inneemt in de rangschikking van de Belgische retailbanken volgens balanstotaal.

  Crelan Insurance wordt overgedragen aan AXA Belgium.

  Crelan en AXA Bank starten de voorbereidingen op voor de fusie van beide banken in het voorjaar van 2024.

  De gecreëerde schaalgrootte en het bundelen van de knowhow en ervaring moeten leiden tot een meerwaarde voor de klanten, de agenten, de medewerkers en de fusiebank zelf.

 • Welzijn op het werk

  Crelan Top employer 2018

  Op 30 januari krijgt Crelan voor de vijfde keer op rij het label ‘Top Employer’ toegekend. Dit is een bekroning van de continue aandacht die de bank schenkt aan het welzijn op het werk.

  In maart maakt Crelan, in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, de volledige omslag naar thuiswerk in een tijdsspanne van twee weken. Crelan past haar werkwijze tijdens de loop van het jaar continu aan de nieuwe voorschriften aan met daarbij twee doelen voor ogen: de veiligheid van haar klanten en medewerkers garanderen en de dienstverlening continu verderzetten.

  Corona legt ons vele beperkingen op, maar toch wil Crelan er enkele positieve elementen uit behouden met haar project  ‘New way of working’. Het project start in november en leidt tot nieuwe afspraken met de syndicale partners over thuiswerk, het opnemen van verantwoordelijkheden, autonomie in de werkplanning, ergonomie van de werkplaats, enz.
   

 • Focus op verdere groei om efficiënter op de marktontwikkelingen in te spelen

  De cvba Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet wordt op 28 maart 2019 ontbonden en vereffend. Haar beperkte activiteiten worden ondergebracht in de cv CrelanCo.
  Sinds de oprichting van CrelanCo cv was de rol die de cvba vervulde, namelijk de ontwikkeling van en het overleg tussen de coöperatieve kassen ondersteunen en coördineren, verdwenen. 

  In mei kondigt Crelan aan dat ze hoofdsponsor wordt van de nationale basketteams ‘The Belgian Cats’ en ‘The Belgian Lions’. Na een kort intermezzo, treedt de bank in september eveneens opnieuw op het voorplan als sponsor in het veldrijden met het team IKO-Crelan met meervoudig Belgisch en wereldkampioene Sanne Cant.

  2019: Focus op verdere groei om efficiënter op de marktontwikkelingen in te spelen

  De cvba Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet wordt op 28 maart 2019 ontbonden en vereffend. Haar beperkte activiteiten worden ondergebracht in de cv CrelanCo.
  Sinds de oprichting van CrelanCo cv was de rol die de cvba vervulde, namelijk de ontwikkeling van en het overleg tussen de coöperatieve kassen ondersteunen en coördineren, verdwenen. 

  In mei kondigt Crelan aan dat ze hoofdsponsor wordt van de nationale basketteams ‘The Belgian Cats’ en ‘The Belgian Lions’. Na een kort intermezzo, treedt de bank in september eveneens opnieuw op het voorplan als sponsor in het veldrijden met het team IKO-Crelan met meervoudig Belgisch en wereldkampioene Sanne Cant.

  Op 25 oktober maken Crelan en AXA Groep bekend dat ze een akkoord hebben bereikt over de overname van AXA Bank Belgium door Crelan, de overdracht van Crelan Insurance naar AXA Belgium en een distributieovereenkomst voor de AXA-schadeverzekeringen via het kantorennet van de bank.
  Het akkoord kadert in de groeistrategie van de bank om via het verwerven van schaalgrootte efficiënter te kunnen investeren in de werking en het aanbod van de bank, waaronder de digitale kanalen.
  Het akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de financiële toezichthouders (ECB, NBB en BdF) en de Mededingingsautoriteit. 

 • Oprichting Crelan Foundation & uitbreiding verzekeringsaanbod

  CrelanCo Foundation

  Op 12 januari 2018 wordt de Crelan Foundation geboren. Met de Crelan Foundation ondersteunt de bank maatschappelijk relevante en duurzame projecten die onze samenleving beter maken. Het zijn de coöperatieve aandeelhouders van de bank die een vereniging of project, waarbij ze betrokken zijn, kunnen voordragen.

  In oktober sluiten Crelan en de verzekeraar Allianz een akkoord over de verkoop van levensverzekeringen. Deze overeenkomst zorgt voor een stevige uitbreiding van het aanbod levensverzekeringen via de Crelan-kantoren en geeft de klanten nog meer keuze en spreidingsmogelijkheden voor hun spaar- en beleggingsportefeuille.
   

   

   

 • Een nieuwe CEO

  Ceo

  Crelan opent in februari een nieuwe Crelan Leerstoel aan de Universiteit van Liège-Gembloux Agro-Bio Tech-om de lokale korte ketens te bevorderen en te verankeren. Daarnaast start de bank een samenwerking op met MiiMOSA, waarmee Crelan crowdfundingprojecten in de Waalse landbouw- en voedingssector steunt. Met deze twee initiatieven wil Crelan de landbouw een duwtje in de rug geven. 

  Op 27 april 2017 volgt Philippe Voisin, Luc Versele op als CEO van Crelan. Deze laatste wordt voorzitter van de Raad van Bestuur.
   

   

   

 • Verkoop Keytrade Bank

  Fidea

  Op 6 juni 2016 verkoopt de groep haar dochter Keytrade Bank aan Crédit Mutuel Arkéa. Deze verkoop biedt Keytrade alle kansen om verder te groeien in onlinebankieren en -beleggen en laat Crelan toe om haar risicoprofiel volledig af te stemmen op dat van een coöperatief model. De extra kapitaalinjectie doen de sterke soliditeit en solvabiliteit van de bank nog aandikken.

  In november 2016 sluit de bank een samenwerkingsovereenkomst met de verzekeraar Fidea voor de distributie van schade- en levensverzekeringen.
   

   

   

 • 100% Belgisch en coöperatief


  Crelan wordt een 100% Belgische en coöperatief verankerde bank nadat  de Belgische Coöperatieve Kassen en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet het aandelenpakket van Crédit Agricole (France) overnemen.  

  In november fuseren de Coöperatieve Kassen achter Crelan tot CrelanCo cv die de enige en volledige aandeelhouder is. De organisatiestructuur van Crelan wordt hierdoor transparanter en eenvoudiger.
   

   

   

 • Uitbreiding digitaal aanbod

  Crelan Mobile

  De Crelan Mobile App wordt op 1 september 2014 gelanceerd. De klanten kunnen vanaf dan hun bankverrichtingen ook op hun smartphone beheren en uitvoeren. 

  2014 is ook het jaar waarin de Crelan Leerstoel UGent gelanceerd wordt om de innovatie in een duurzame landbouw te bevorderen. 
   

 • Crelan, een nieuwe naam

  Siège - Zetel

  Landbouwkrediet en Centea fuseren op 1 april 2013 tot Crelan: een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Dankzij deze fusie behoort Crelan tot de top 10 van de Belgische banken. Het balanstotaal stijgt van 10 miljard euro in 2010 tot meer dan 20 miljard in 2013.

   

   

 • Overname Centea

  centea

  Door de overname van Centea op 1 juli 2011 verdrievoudigt de Groep Landbouwkrediet quasi in omvang. Landbouwkrediet en Centea hebben gelijklopende waarden, een gelijkaardig bankmodel, een net van zelfstandige agenten en een gezond en aantrekkelijk rendement. Beide banken  starten de voorbereidingen op voor een fusie. 

  Vanaf 2011 sponsort de bank de familie Borlée en wat later ook de Belgische Atletiekbond. Naast de wielersponsoring - sinds 2000 - komt dus nu ook de atletiek aan bod. Uit de samenwerking met Jacques Borlée groeit de sponsoring van de Belgian Tornados, de succesvolle nationale 4 x 400 meter estafetteploeg bij de heren.
   

   

   

 • Uitbreiding beleggingsaanbod

  Om het beleggingsaanbod uit te breiden, start de bank een samenwerking op met Econopolis Wealth Management en Amundi

   

   

 • Overname klanten van Kaupthing  Bank Belgium

  Landbouwkrediet neemt 5.000 private bankingklanten en 16.000 online klanten over van Kaupthing Bank Belgium dat in de problemen is geraakt. Landbouwkrediet zorgt ervoor dat de klanten van Kaupthing Bank Belgium opnieuw over hun effecten en tegoeden kunnen beschikken.
   

   

   

 • Oprichting Landbouwkrediet Verzekeringen

  Landbouwkrediet Verzekeringen (later Crelan Insurance) ziet het levenslicht. De verzekeraar richt zich op een aanbod van kredietgebonden verzekeringen die het bancaire aanbod vervolledigen.

   

   

 • Overname Keytrade Bank

  Keytrade

  De Groep Landbouwkrediet wordt opnieuw groter. Ditmaal met de overname van Keytrade Bank.

 • Overname Europabank

  siege europabank

  De Groep Landbouwkrediet neemt Europabank over. De bankdochter krijgt een autonome positie binnen de Groep Landbouwkrediet (nu Crelan Groep). De bank is vooral in de stedelijke gebieden aanwezig en heeft een specifieke kennis over consumentenkrediet, kredieten aan KMO’s en ondernemingen, leasing en kredietkaarten. 

  Luc Versele wordt CEO van Landbouwkrediet.
   

   

   

 • Een nieuwe aandeelhouder

  2003

  De Franse grootbank Crédit Agricole wordt voor 50% aandeelhouder van de nv Landbouwkrediet. De andere 50% van de aandelen zijn in handen van de Coöperatieve Kassen. Voor Landbouwkrediet start een periode van gestage groei. 
   

   

   

 • Start sportsponsoring

  Sponsoring

  2000:
  Landbouwkrediet lanceert zich als sponsor in het wielrennen. Sindsdien is de bank deze sport blijven ondersteunen. Vele bekende namen zoals Tom Steels, Filip Meirhaeghe, Ludo Dierckxsens, Sven Nys en Wout van Aert maken in de volgende jaren deel uit van de ploeg. Ook nu nog is de bank actieve sponsor van het veldritteam IKO Crelan rond meervoudig nationaal- en wereldkampioene Sanne Cant. 

 • Een nieuwe hoofdzetel

  headquarter old

  In 1998 verhuizen de medewerkers van de gebouwen in de Jozef II-straat naar de nieuwe hoofdzetel op de Sylvain Dupuislaan in Anderlecht.
  elen.

   

   

 • Bacob treedt toe als aandeelhouder

  Bacob treedt toe als aandeelhouder van Landbouwkrediet, waardoor de Coöperatieve Kassen, Swiss Life en Bacob elk een derde van de aandelen hebben. Landbouwkrediet is als eerste overheidsbedrijf in België volledig geprivatiseerd.
   

   

 • De volledige privatisering

  Swiss Life (Belgium) stapt in het kapitaal van de nv Landbouwkrediet. Swiss Life en de Coöperatieve kassen participeren elk voor 37,45%. De overige 25,1% blijft in handen van de Belgische Staat. 

   

   

 • De start van de privatisering

  1989

  De eerste belangrijke stap in de uiteindelijk volledige privatisering van het NILK (intussen omgedoopt tot Landbouwkrediet nv) vindt plaats op 29/12/1993 als de coöperatieve kassen Lanbokas en Agricaisse (fusie van Scopeca en Ecupa) en de inmiddels opgerichte Federatie van de Kassen voor  50% aandeelhouder worden van de bank

   

   

 • De jaren 80: de modernisering van de parastatale instelling

  Door problemen in de vleessector leidt de bank midden de jaren 80 een belangrijk verlies. Directeur-generaal Albert Huygens en de adjunct-directeurs-generaal André Le Marec en Luc Versele krijgen de leiding over de parastatale instelling waarvoor ze een herstelplan uitwerken.

  Er wordt onder andere ingezet op de creatie van een motiverende bedrijfscultuur, de verzelfstandiging van het agentennet en een opvallende reclamecampagne met de slogan ‘De bank waar ik me thuis voel.’
   

 • De jaren 60: de start van de coöperatieve werking

  1960

  Het in 1961 opgerichte Landbouwinvesteringsfonds bevordert rendabele landbouwinvesteringen via gedeeltelijke participatie in de interesten en borgstelling van de landbouwkredieten. 

  Om de grote vraag naar kredieten op te kunnen vangen krijgt het NILK in 1965 de toestemming om fondsen te werven via zicht- en spaarrekeningen.

  In december 1966 richt de Raad van Bestuur de Coöperatieve Deposito- en Kredietkassen Lanbokas en Scopeca op om spaargeld van de landbouwers in te zamelen en kredieten toe te staan binnen afgesproken limieten. Hier ontstaat de coöperatieve werking van de groep. 

  Naast zicht- en spaarrekeningen breiden ook hypthecaire kredieten het aanbod verder uit.

 • De technologische revolutie zorgt voor groei

  Na de oorlogsjaren betrekt de regering het NILK in haar herstelplan via leningen tegen gunsttarieven aan landbouwers die oorlogsschade hebben geleden.

  Onder invloed van de technologische revolutie richten de landbouwers rationelere hoevegebouwen op en kopen ze modernere machines. Voor het NILK betekent dat een belangrijke stijging van het aantal kredietaanvragen.
   

 • 30 september 1937: oprichting van het NILK

  1930

  In de nasleep van de economische crisis van 1929 richt de regering het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (NILK) op. Deze gespecialiseerde overheidsinstelling krijgt als opdracht om de kredietverstrekking aan land- en tuinbouwers te bevorderen om de moeilijke financiële situatie in de sector te helpen kenteren.