Crelan Groep boekt een solide resultaat tijdens de eerste jaarhelft

29 augustus 2023
Picture of a boy on toy mechanical bull on a Crelan event

Een sterke commerciële dynamiek en een kwalitatief financieel beheer ondersteunen een uitstekend operationeel resultaat en een verdere toename van de solvabiliteit

  •  Het onderliggende operationele nettoresultaat van Crelan Groep – Crelan, AXA Bank en Europabank samen – loopt in het eerste semester van 2023 op tot 150,3 miljoen EUR. Dat is een stijging van 81,7 miljoen EUR of 119% tegenover het eerste semester van 2022.     
  • Na het in rekening brengen van de kosten voor de integratie en migratie van AXA Bank naar Crelan en na linearisering van de banktaksen, boekt Crelan Groep voor de eerste jaarhelft van 2023 een solide aangepast* nettoresultaat van 96,4 miljoen EUR (+2,4 miljoen EUR).     
  • De CET1-ratio (Core Equity Tier 1) stijgt verder tot 23,3% per 30 juni 2023 tegenover 21,3% eind 2022. De financiële soliditeit van Crelan Groep verstevigt dus opnieuw en blijft op een bijzonder hoog niveau.     
  • Deze solide financiële resultaten worden onderbouwd door een sterke commerciële dynamiek in een moeilijke markt. De portefeuille aan klantendeposito’s stijgt met 697 miljoen tot 43,30 miljard EUR, de kredietportefeuille met 580 miljoen tot 46,56 miljard EUR en de brutoverkoop aan beleggingsproducten bedraagt 1,1 miljard EUR wat de portefeuille onder beheer laat uitstijgen boven de 14 miljard EUR.     
  • Het integratie- en fusieproject van AXA Bank met Crelan verloopt gestaag en volgens de initiële planning.

Emmanuel Vercoustre, CFO Crelan en AXA Bank

Emmanuel Vercoustre
 ”Groep Crelan boekt een uitstekend operationeel resultaat dankzij de kwaliteit van haar balans, waardoor ze de grote investering in de IT- migratie en platformoptimalisatie volledig kan absorberen.”