Dynamic Business Account

De Crelan Dynamic Business Account is een gratis reserverekening voor het beheer van een overschot aan liquide middelen.

Doelgroep

Rechtspersonen (max. 1 rekening per klant)

Toegelaten verrichtingen

Credit-verrichtingen

  • interne credit-overschrijvingen
  • inkomende verrichtingen van effectenrekeningen en kasbons

Debet-verrichtingen

  • interne overschrijvingen naar de gelinkte rekening
  • intekening op een termijncontract of een effectenrekening
  • uitgaande verrichtingen naar effectenrekeningen en kasbons

Risico's

Deposito's tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. In geval van faillissement of risico van faillissement van Crelan loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op Crelan boven het bedrag van  100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Meer informatie vindt u op de website van het Garantiefonds.

Informatiefiche depositobescherming (Download het bestand )