Digitaal factureren binnenkort misschien verplicht?

2 minuten leestijd

Digitale facturen bieden veel voordelen. Ze zijn al helemaal ingeburgerd, hoewel nog niet bij alle ondernemers. De overheid stelt nu voor om e-invoicing of digitale facturatie verplicht te maken, tenzij de klant expliciet papier vraagt.

Digitale facturen of e-invoicing: het nieuwe normaal

Digitale facturen zijn al lang geen nieuwigheid meer, het is eigenlijk het nieuwe normaal. De voordelen zijn immers overduidelijk: digitale facturen zijn direct bij de klant, geen drukwerk of postzegels nodig, geen geloop naar een postbus, geen gezeur over het al dan niet ontvangen hebben van de factuur, de facturen zijn gemakkelijk op te slaan, terug te vinden en te delen met uw boekhouder …

Toch heeft nog niet elke ondernemer deze innovatie al omarmd. In de beleidsnota van minister van Financiën Van Peteghem staat een voorstel om e-invoicing of digitale facturatie verplicht te maken, tenzij de klant expliciet om papier vraagt. 

Tegen btw-fraude en voor nog meer Europese eenheid

De overheid ziet de digitale factuur als een ideaal middel om btw-fraude tot op het bot uit te roeien en de intra-Europese markt te versterken. Door middel van een gestandaardiseerde, digitale facturatie die gebruikmaakt van het Peppol-netwerk en UBL facturen, kan de overheid een perfect real-time zicht op de te innen en terug te betalen btw krijgen. Aangezien dit een Europees initiatief is, zal het gemakkelijker zijn om binnen de EU te factureren en staan we weer een stapje dichter bij een volkomen eengemaakte Europese markt.

Digitaal factureren is niet alleen gemakkelijker, het bespaart u tijd en geld.

Het systeem kunt u vergelijken met telefonieverkeer (of bankverrichtingen): u belt niet direct naar een andere telefoon zoals een walkietalkie, maar gebruikt een derde partij: telefoon A – telefoonprovider A – telefoonprovider B – telefoon B. Zo zal het ook voor facturen gaan: UBL-factuur verzenden – Peppolnetwerk – UBL factuur ontvangen. Als het een intra-Europese facturatie is, zal het Belgische Peppolnetwerk dan communiceren met bijvoorbeeld het Italiaanse sdi-netwerk (Italiaanse facturatiemethode die ook via UBL werkt).

De exacte uitrol staat nog niet vast. Wel is e-invoicing nu al verplicht voor overheidsbedrijven. Verwacht wordt dat eerst de grote ondernemingen (met een omzet boven de 9 miljoen euro) verplicht zullen worden om digitaal te factureren, gevolgd door de kmo’s. De verplichting om e-invoicing te aanvaarden zou wel al in 2024 ingaan. 

Bereid u nu al voor op de digitale omslag

Bovenop de reeds gekende voordelen van digitaal factureren, zowel voor u als ondernemer als voor uw klanten, zal het dus waarschijnlijk binnenkort ook verplicht worden.

Wacht dus niet tot het laatste moment om de digitale omslag te maken, maar integreer het nu al stapsgewijs in uw onderneming. U kunt daarvoor de Billit-applicatie gebruiken, een digitale automatische facturatiedienst die u via CODA-bestanden kunt koppelen aan een zakelijke rekening.

Ontdek hoe Billit u kan helpen om tijd en geld te besparen.

Nog geen zakelijke rekening?

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.