Is de chipcrisis een kans voor beleggers?

Elke crisis is een opportuniteit, maar telt dat ook voor het probleem met de halfgeleiderschaarste in de automobielindustrie? De sector lijdt nu al maanden onder een nijpend tekort en het herstel verloopt moeizaam. Is er licht aan het einde van de tunnel of moet de markt maar wennen aan deze nieuwe werkelijkheid? 

Het zit de auto-industrie niet mee. Eerst waaide een nooit eerder geziene gezondheidscrisis de fabriekspoorten binnen, nu vallen wereldwijd de productielijnen plat, omdat er niet genoeg voorraad aan elektronische chips is. De coronaperikelen hebben er onvermijdelijk alles mee te maken.

Het boemerangeffect van een crisis

Tijdens de lockdownperiode hebben autofabrieken hun bestellingen van halfgeleiders drastisch teruggeschroefd. Een logische stap. Maar toen de vraag naar nieuwe auto’s hernam, steeg die sneller dan verwacht. Plots bleken de orderboeken van chipbakkers gevuld met bestellingen uit de elektronicasector. Onder invloed van het vele thuiswerk konden die niet genoeg webcams, computers en schermen aanrukken.

De automerken kregen het deksel op de neus. Ze zijn in de wachtkamer beland, omdat de vraag ruimschoots het aanbod overstijgt. Dat de halfgeleiderfabrieken op volle kracht draaien, helpt het tekort niet weg. Bovendien komt een ongeluk nooit alleen. Omwille van nieuwe coronagolven zijn sommige chipfabrieken in Azië stilgelegd, net als sommige havens in China waardoor de transportketting begint te knellen. Het legt de pijnlijke vaststelling bloot dat te weinig spelers actief zijn in het wereldje van de halfgeleiderproductie. Dan is er weinig nodig om in een flessenhals terecht te komen.

De automerken kregen het deksel op de neus

Het gevolg? Vervelend lange vertragingen, logistieke kopbrekens, prijsstijgingen en een crisis die de industrie nu al maanden in zijn greep houdt. Veel andere keuze dan fabrieken tijdelijk te sluiten hebben de automerken niet. Voor de productie van een moderne auto is het paar dozijn chips aan boord net zo belangrijk als een setje banden. Ze vormen het zenuwstelsel en staan in voor de veiligheid, de aandrijving en het infotainment van onze auto’s. Geen halfgeleiders is dus geen lopende band.

Zorgt de crisis ook voor opportuniteiten?

De voorspellingen zijn niet mals. De mondiale autoproductie zal dit jaar tussen 5 en 8 miljoen personenwagens kelderen. Bepaalde automerken zien hun productie, omwille van de onvoorziene sluitingen, in sommige maanden met 40% teruglopen. Dat zal sporen laten in de omzetcijfers en zet de nationale economieën onder druk. Door de schaarste is Duitsland een van de traagste groeiers in de Eurozone geworden. Toch een lichtpuntje voor de sector: de marges van de automerken hoeven niet noodzakelijk zwaar te lijden. Blijft de vraag op peil, dan kunnen de merken de crisis aangrijpen om hun kortingenpolitiek te laten varen.

Ondertussen spint de chipindustrie garen. De groeicijfers waren de afgelopen vijf jaar al een opsteker en door de overweldigende vraag, hun sterke onderhandelingspositie en de brandende interesse van spelers buiten de auto-industrie, zoals de elektronicasector, ziet hun nabije toekomst er bepaald rooskleurig uit. Laten we ook niet vergeten dat hun torenhoge specialisatiegraad vervelende concurrenten uit de boot houdt en dat de geconnecteerde auto van morgen om nóg meer halfgeleiders zal vragen.    

Ondertussen spint de chipindustrie garen

Maar wat als het tekort niet verdwijnt? Daar ziet het niet naar uit. Hoewel ook de chipbakkers moeten rekening houden met de druk op de grondstoffenmarkt, schuilt de kern van hun probleem in capaciteit. Ze plannen uitbreiding en productieverhoging, maar dat is een werk van lange adem. Eens voltooid zal het aanbod opnieuw op één lijn schuiven met de vraag.

Optimistische stemmen uit Azië, zoals Taiwan, voorspellen beterschap tijdens het vierde kwartaal van dit jaar. De algemene teneur is somberder. Amerikaanse producenten wijzen erop dat het tekort nog verder zal aanzwellen voor het verdere verloop van 2021. Zij verwachten dat de markt pas helemaal hersteld zal zijn tegen het eind van volgend jaar.

Dat is ook het scenario waar de meeste autobazen mee rekening houden. Maar, de opnieuw aantrekkende markt en het langzaam wegdeemsteren van het halfgeleiderprobleem betekenen dat de autosector in de loop van volgend jaar misschien nog voor een verrassing kan zorgen op de beursvloer.

De inflatie loert om de hoek …

Hoe dan ook, de chipcrisis legt een pijnlijke zenuw bloot. Net zoals de grondstoffenarmoede. Of de historische prijs van het scheepstransport. En de klimaatverandering. Gebeurt het onverwachte, dan werpt dat meteen een licht op de zwakke schakels in de productieketting van onze sterk geglobaliseerde industrie. En als die ketting begint te rammelen, dan loert inflatie meteen om de hoek.

Wil je zelf je eerste stappen op de beurs zetten en ben je benieuwd hoeveel je moet sparen alvorens je kan starten? Crelan helpt je alvast op weg! Maak nu een afspraak bij een Crelan-agent bij jou in de buurt en hij of zij vertelt er je alles over.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.