De voordelen van beleggen in een groene toekomst

3 minuten leestijd

De klimaatverandering is niet alleen een hot topic in het nieuws, maar ook op de financiële markten. Bastien Drut, hoofd Thematische Strategie bij CPR Asset Management (Amundi), spot de trends en opportuniteiten. ‘Bedrijven die vooroplopen bij de energietransitie zijn de heilige graal voor wie wil beleggen.’

Het recente rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, laat er geen twijfel over bestaan: de klimaatverandering gaat sneller dan we dachten. Welke impact kan dat hebben op de economie?

BASTIEN DRUT: “Het meest pessimistische scenario van het IPCC gaat uit van een temperatuurstijging met 4,5 graden tegen 2100. Als dat scenario werkelijkheid wordt, moeten we ons volgens een onderzoek van Nature schrap zetten voor een gemiddelde terugval van het bruto binnenlands product (BBP per capita) met 23 procent. In sommige landen zal het BBP zelfs met 80 procent krimpen als we verder doen zoals we nu bezig zijn. Een aantal regio’s zal totaal onleefbaar worden, met massale migratie tot gevolg. En dan hebben we het nog niet gehad over het verhoogde risico op pandemieën door de klimaatverandering.”

Kunnen we dit doemscenario nog vermijden?

BASTIEN DRUT: “Ja, gelukkig kunnen we dit meest pessimistische scenario vermijden waarin er geen enkel klimaatbeleid wordt gevoerd. Ook het IPCC erkent dat. Maar hoe dan ook zijn er nog enorme bijkomende inspanningen nodig om de opwarming van het klimaat te beperken.”

Zijn de vereiste inspanningen realistisch?

BASTIEN DRUT: “Het goede nieuws is dat covid-19 de duurzaamheidsrevolutie in een stroomversnelling heeft gebracht. Overal ter wereld worden er honderden miljarden ingezet voor herstelplannen: de Green Deal van de EU, de infrastructuurplannen van president Joe Biden, … In die plannen is enorm veel aandacht voor verduurzaming. De coronacrisis kan dus een katalysator worden voor een groene en digitale transitie.”

Met het programma ‘Fit for 55’ steekt Europa nog een tandje bij.

BASTIEN DRUT: “Het doel is om de uitstoot van broeikassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Om dat te realiseren, wordt de productiedoelstelling voor hernieuwbare energie opgetrokken tot 40 procent van de totale energieproductie. Dat is voor de energiesector de grootste disruptie sinds lange tijd. Om de vooropgestelde reductie van broeikasgassen te bereiken, worden er ook doelstellingen opgelegd voor andere sectoren, zoals transport, de bouw en industrie. Alle nieuwe auto’s moeten elektrisch zijn vanaf 2035. Dat komt neer op een geleidelijke verbanning van wagens met verbrandingsmotoren. Alle autobouwers zullen zich de komende 15 jaar in versneld tempo moeten aanpassen.”

Kunnen beleggers ook hun steentje bijdragen?

BASTIEN DRUT: “Ja, op verschillende manieren. Ze kunnen de actoren van de groene transitie financieren via green bonds of IPO’s (beursintroducties). Zo dragen ze rechtstreeks bij tot de energietransitie. Maar daarnaast is het ook belangrijk om bestaande bedrijven te ondersteunen die inspanningen leveren om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Als vermogensbeheerder zijn wij continu op zoek naar bedrijven die het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. In de energiesector bijvoorbeeld werkt een aantal historische spelers actief mee aan de transitie door te investeren in hernieuwbare energie. Maar ook in andere sectoren zijn we op zoek naar de aanjagers van de disruptie.”

Is klimaatbewust beleggen ook goed voor je rendement?

BASTIEN DRUT: “Absoluut. Bedrijven die zich wapenen tegen de klimaatrisico’s staan economisch sterker. Beleggers kunnen dat niet langer negeren. Alleen: het is niet altijd eenvoudig om inzicht te verwerven in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Amundi is daarvoor een partnerschap aangegaan met CDP, een ngo gespecialiseerd in de publicatie van duurzaamheidsinformatie over bedrijven. Het doel is om de bedrijven te identificeren die op het vlak van ecologie en milieuprestaties het verst gevorderd zijn. Samen met CPR Asset Management, een dochter van Amundi, heeft het een klimaatfonds gelanceerd dat specifiek inspeelt op dit thema. Maar ook in onze andere fondsen houden we rekening met milieucriteria”.

Nog een laatste vraag: de koersen van ‘groene’ aandelen zijn de laatste jaren al sterk gestegen. Zijn ze niet té duur geworden?

BASTIEN DRUT: “De koersen zijn de laatste twee jaar inderdaad gestegen. Maar anderzijds hangen er ook nog altijd heel wat onzekerheden boven de markt. Het tweeledige infrastructuurplan van president Joe Biden moet nog goedgekeurd worden door het Huis van Afgevaardigden en het Europese programma ‘Fit for 55’ moet nog omgezet worden in nationale wetten en initiatieven. Dat vertaalt zich op korte termijn in volatiele koersen. Op lange termijn blijft het potentieel echter enorm groot.”

 

Meer weten over klimaatbewust beleggen? Of misschien is investeren in vastgoed eerder iets voor jou? Welke richting je ook met je beleggingen wil uitgaan, ga zeker eens langs bij een Crelan-agent bij jou in de buurt voor een babbel. Hij/zij is er voor jou!

 

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.