Prospectus coöperatieve aandelen

Lees voordat u belegt in deze aandelen zeker het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 19 maart 2024 en de aanvulling nr. 1 van 28 mei 2024.
U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Bijkomende informatie

Meer informatie over statuten, belangenconflicten, transparantieclausule, risico's en Bail-in, kunt u nalezen in onderstaande documenten.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu Interessenkonflikten, Transparenzklausel, Risiken und Bail-in finden Sie in den nachstehenden Dokumenten.