Prospectus coöperatieve aandelen

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 en de aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 (Download het bestand )
Aanvulling nr. 1 van 2 augustus 2022 op het prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 (Download het bestand )

Bijkomende informatie

Meer informatie omtrent belangenconflicten, transparantieclausule, risico's en Bail-in, kunt u nalezen in onderstaande documenten.
Transparantieclausule (Download het bestand )
Belangenconflicten (Download het bestand )

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu Interessenkonflikten, Transparenzklausel, Risiken und Bail-in finden Sie in den nachstehenden Dokumenten.
Transparenzklausel (Download het bestand )
Interessenkonflikt (Download het bestand )