Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen

myCrelan garandeert u een optimale beveiliging:

 • alle informatie die tussen u en Crelan wordt uitgewisseld wanneer u zich in myCrelan bevindt, wordt versleuteld met het zogenaamde 'https'-protocol zodat buitenstaanders die niet kunnen onderscheppen.
 • U kunt deze beveiliging als volgt herkennen:
  • na het aanloggen in myCrelan begint het adres van de website in de adresbalk met 'https' i.p.v. het gewone 'http'. (de 's' van 'https' staat voor 'secure')
  • in uw browser verschijnt het symbool van een hangslot
 • aanloggen en doorsturen van uw verrichtingen doet u met een Digipass, een apparaatje dat voortdurend unieke eenmalige codes genereert. De Digipass functioneert buiten uw internetverbinding om, en voor u er gebruik kunt van maken, moet u er een door uzelf gekozen geheime code op intoetsen.
 • als 5 opeenvolgende foutieve codes worden ingegeven in myCrelan, wordt een abonnement automatisch geblokkeerd.

Om op de meest veilige manier aan e-banking te doen, dient ook u bepaalde regels na te leven en voorzorgen te nemen.

 1. Uw pc beveiligen

 2. Uw gegevens beschermen

 3. Waakzaam blijven

 4. Phishing

 5. Wat doen bij problemen ?

Uw pc beveiligen

Antivirusbescherming

De beveiliging van uw pc vereist de installatie van een antivirusprogramma. Daarna dient het voortdurend geüpdatet te worden en steeds geactiveerd te zijn.

Firewall

Ook de installatie van een firewall op uw pc is noodzakelijk. Deze software beschermt u tegen pogingen om vanaf het internet zonder uw medeweten uw pc binnen te dringen. Concreet verhindert een firewall dat een derde de besturing van uw pc overneemt. In deze context is het ook aangeraden om systematisch de beschikbare updates van de programma's die op uw pc staan, te installeren (e-mailsysteem, besturingssysteem,...). Op die manier kunt u zich beschermen tegen derden die, zonder uw medeweten, voortdurend op zoek zijn naar de zwakke schakel van uw beveiligingssysteem.

Antispywareprogramma

Een antispywareprogramma verhindert dat iemand met kwade bedoelingen en zonder uw medeweten een programma op uw pc installeert waarmee persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld. Dit kan bv. gebeuren op het ogenblik dat u de bijlage van een ongevraagde e-mail opent.

Antispamfilter (tegen ongewenste e-mails)

Een antispamfilter beschermt uw mailbox tegen spamberichten. Dit zijn ongewenste e-mails die naar uw mailbox worden gestuurd zonder dat u daarvoor de toestemming aan de auteur hebt gegeven, en die al snel buitensporige proporties aannemen. Dikwijls betreft het commerciële mails die bv. nagemaakte goederen aanbieden.

Belgische portaalsite voor veilig internetbankieren

Uw gegevens beschermen

Laat de sleutels waarmee u toegang krijgt tot myCrelan nooit rondslingeren en geef nooit uw gebruikersidentificatie, Digipass of geheime code aan een derde. Crelan zal u nooit in een e-mail naar codes vragen. Ontvangt u toch een dergelijke e-mail, wees er dan zeker van dat het om een vervalsing gaat.

Als u gerustgesteld wilt worden

Indien u een e-mailbericht van Crelan ontvangt dat u verdacht lijkt, aarzel dan niet om die naar ons door te sturen op dit adres: myCrelan@crelan.be. Wij zullen u met plezier antwoorden.

Waakzaam blijven

Zou u aan een onbekende een bedrag geven om een tombolaprijs waarvan u zogezegd de winnaar bent, in ontvangst te kunnen nemen ? Zou u uw persoonlijke toegangscodes van myCrelan toevertrouwen aan een collega die daarnaar vraagt ? Deze situaties zullen u in het dagelijkse leven verdacht lijken. Ook op het internet moet dit zo zijn.

Hier volgen enkele tips om misbruik te voorkomen:
 • wees voorzichtig in het mededelen van persoonlijke gegevens aan derden. Vraag u af of hun vraag gerechtvaardigd is, zelfs als enkel uw e-mailadres gevraagd wordt;
 • download geen software van sites die u niet kent of die u verdacht lijken;
 • open nooit e-mails van afzenders die u niet kent;
 • open nooit bijlagen van afzenders die u niet kent;
 • verricht elektronische transacties alleen op betrouwbare en vertrouwde internetsites;
 • controleer voor u aankopen verricht op het internet of de site waarop u zich bevindt, beveiligd is en of u op de site van een bekende onderneming bent;
 • reageer nooit op e-mails waarin u naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als de auteur van de e-mail niet onmiddellijk argwaan wekt (uw bank, bijvoorbeeld). Dezelfde voorzichtigheid is geboden voor vragen via de telefoon. Geef in dit geval ook nooit de gevraagde inlichtingen.

Neem uw verrichtingen door

Controleer systematisch het overzicht van uw verrichtingen (debetkaart, kredietkaart, overschrijvingen, ....) om u ervan te vergewissen dat alleen de verrichtingen waarvan u weet hebt, van uw rekening zijn gedebiteerd.

Phishing

Phishing is een vorm van zwendel via e-mail die steeds vaker voorkomt. Het doel van de hackers is om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (bijv. uw gebruikersnaam, paswoord, of bankgegevens zoals uw rekeningnummer, de geheime code van uw bankkaart,...) om ze vervolgens op een frauduleuze manier te gebruiken. Bij phishing zijn alle middelen goed: men zal u bv. vragen uw persoonlijke gegevens te updaten, of na te zien of uw kredietkaart niet op een frauduleuze manier werd gebruikt,... Het principe is steeds hetzelfde: zich laten doorgaan voor een bekende organisatie of onderneming die over uw gegevens beschikt en u via een snelkoppeling die u wordt meegegeven, naar een vervalste site van de organisatie of onderneming in kwestie lokken.
Daarna wordt u gevraagd om uw gegevens in te brengen in een formulier op de vervalste internetpagina, die zowel qua inhoud als qua presentatie een exacte kopie is van de echte site. Eens de computerpiraat in het bezit is van uw persoonlijke gegevens, beschikt hij over de nodige informatie om geld van uw rekening af te halen of om betalingen uit te voeren met uw kredietkaart.

Een bank of een bekend bedrijf zal u nooit vragen (via e-mail of via om het even welk ander middel) om vertrouwelijke gegevens door te geven. Verwijder dergelijke e-mails onmiddellijk na ontvangst, en reageer er zeker niet op. Neem in geval van twijfel telefonisch contact met het bedrijf dat u deze mail zou hebben gestuurd en leg het de inhoud van de mail voor.

Wat doen bij problemen?

Indien u onregelmatigheden vaststelt bij het gebruik van myCrelan, dient u onmiddellijk contact te nemen met de service desk van Crelan(*) op het nummer 02/558.78.88, of via een e-mail aan myCrelan@crelan.be. Buiten de openingsuren van de service desk kunt u in noodgevallen zelf uw abonnement blokkeren door 5 keer een foute aanlogcode in te geven. Vergeet niet nadien de service desk te contacteren zodra de medewerkers opnieuw beschikbaar zijn.

Indien u een verdachte mail ontvangt, verwijder die dan onmiddellijk zonder erop te reageren. Houd steeds voor ogen dat Crelan u nooit via e-mail naar uw persoonlijke gegevens zal vragen (zoals uw toegangscodes van myCrelan, uw rekeningnummer, de geheime code van uw debet- of kredietkaart,...). Neem in geval van twijfel contact met de service desk van Crelan(*).

 • (*) maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30
  vrijdag van 8.30 tot 16.00
  (uitgenomen op feestdagen en banksluitingsdagen)

In geval van verlies van uw kaarten

Bij verlies van uw kaartcode neemt u dadelijk contact met uw agent voor de aanvraag van een nieuw abonnement (nieuwe kaartcode, nieuwe gebruikersidentificatie, nieuw paswoord).
In geval van verlies of diefstal van uw debet- of kredietkaart dient u dit onmiddellijk te melden aan Card Stop op het nr.078/170.170. Card Stop is elke dag 24 uur beschikbaar.