Kom alles te weten over de zin en onzin van bitcoin

Is bitcoin het nieuwe digitale goud, of een gigantische zeepbel? Feit is dat het fenomeen de gemoederen beroert op de financiële markten en ver daarbuiten. De wereld lijkt wel opgedeeld in believers en non-believers. En Elon Musk kan de markt met één welgemikte tweet op zijn kop zetten. We vroegen aan Bart Abeloos van Crelan en Katrien Pottie van Amundi wat er aan de hand is.

Wat is dat nu precies, bitcoin?

Bart Abeloos: «Het is een cryptomunt, een digitale munteenheid. Cryptomunten zijn gebaseerd op algoritmes en maken gebruik van het blockchainprotocol. Blockchain is een transparante en veilige technologie voor de opslag en overdracht van informatie. Eenvoudig gezegd is bitcoin een beveiligde database, verspreid over een netwerk van computers, die de geschiedenis omvat van alle uitwisselingen die ooit op het netwerk hebben plaatsgevonden.»

Katrien Pottie: «Het is een betaalmiddel, net als de euro. Het werd ontworpen om rechtstreeks betalingen uit te voeren van de ene persoon naar de andere, zonder tussenkomst van een commerciële bank. En dus ook zonder controle door een overheid of centrale bank. Het is een munteenheid die aan niets of niemand is verbonden, en waarvan de waarde afhangt van wat beleggers eraan willen toekennen.»

Wat maakt bitcoin tot zo’n succes?

Katrien Pottie: «Aanvankelijk was bitcoin de speeltuin van een paar insiders, omdat je er geld mee kunt overmaken van punt A naar punt B, heel snel en veilig. Toen begonnen financiële professionals er belangstelling voor te krijgen. Ark Invest, dat gespecialiseerd is in hefboomfondsen, maar ook BlackRock en Fidelity Investments – grote vermogensbeheerders – hebben enkele van hun portefeuilles toegankelijk gemaakt voor bitcoin. Bekende ondernemers zoals Tesla-oprichter Elon Musk, hebben de bitcoin gepromoot. Steeds meer bedrijven aanvaarden de cryptomunt als betaalmiddel. Kleine beleggers volgden en er zijn nu talloze bitcoinmiljonairs.»

Bart Abeloos: «Die laatsten profiteren van het feit dat ze een belegging bezitten waarop geen belasting ingehouden wordt. Want zoals gezegd: er is geen regulator.»

Bitcoin wordt weleens het nieuw goud genoemd

Bart Abeloos: «In een context waar traditionele aandelenmarkten steeds duurder worden, beschouwen sommigen bitcoin inderdaad als een veilige haven, aangezien bitcoin gelimiteerd is tot 21 miljoen tokens. Bovendien is de markt overspoeld met helikoptergeld (een verwijzing naar het beeld van ongelimiteerde geldcreatie dat voormalig Fed-voorzitter Bernanke opriep, red.), wat bitcoin door zijn schaarste extra aantrekkelijk maakt. Net als goud dus, dat ook een schaarse belegging met een eindige voorraad is.

Nu, achter de prijs van goud zit een grondstof, achter bitcoin niet. Al moeten we wel opmerken dat er achter bitcoin ook ‘miners’ of mijnwerkers zitten. Het opnemen van transacties in een block, controleren of ze niet zijn gewijzigd of vervalst, en ze vastleggen in een logboek, wordt ‘mining’ genoemd. Om dat te doen, hebben miners enorme computerkracht nodig.»

Is bitcoin-ontginning schadelijk voor het milieu?

Bart Abeloos «Volgens een recente studie van de Universiteit van Cambridge zou de cryptomunt evenveel elektriciteit verbruiken als een land als Polen. Het probleem is dat de meeste bitcoins in China worden gedolven met energie die door steenkoolcentrales wordt opgewekt.»

Katrien Pottie «Dat is ook de reden voor Elon Musks ommezwaai: Tesla aanvaardt de munt niet langer als betaalmiddel. De impact op het milieu is ook de reden waarom we bitcoin bij Amundi nooit in de portefeuille hebben willen opnemen. Het is onze bedoeling om tegen eind 2021 ons volledige gamma om te vormen tot duurzame fondsen. Dan zou het tegenstrijdig en zelfs hypocriet zijn om ons op bitcoin te richten. Tenminste, zolang deze vervuiling aanhoudt.»

Is het de ommezwaai van Musk die de bitcoinkoers recent deed terugvallen?

Katrien Pottie: «Dat is wat sommigen beweren, maar dan schrijf je Tesla’s baas te veel macht toe. Er zijn nog andere redenen. In de eerste plaats is er de angst voor een terugkeer van de inflatie, die volatiliteit op de markten en winstnemingen veroorzaakt. Laten we niet vergeten dat de markten van het ene record naar het andere zijn gegaan en dat bomen niet tot in de hemel groeien. Daarna volgde een stroomstoring in China, die grote gevolgen had voor de cryptominers.»

Als centrale banken met hun eigen cryptomunten komen, kan de bubbel barsten

Bart Abeloos: «Nog een belangrijke factor is de weerstand van regeringen en centrale banken. Onlangs heeft de Chinese regering – in een poging de controle te behouden – een verbod ingesteld op minen, terwijl het land goed was voor driekwart van de wereldwijde productie. Ook in Turkije is bitcoin sinds dit jaar verboden. Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, en Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, zeggen bezorgd te zijn over het gebruik van bitcoin voor het witwassen van criminele activiteiten. De Europese Centrale Bank heeft plannen voor een digitale euro, en ook China en de VS denken na over de uitgifte van een digitale munt. Het zijn allemaal redenen voor de koersdaling.»

En wat denkt u ervan bij Crelan en bij Amundi?

Katrien Pottie: «Onze Chief Investment Officer (CIO) heeft bitcoin recent nog een ‘farce’ genoemd. In één van onze laatste onderzoeksrapporten verwerpt Amundi het idee dat bitcoin en andere cryptomunten kunnen worden beschouwd als een vorm van valuta of een oppotmiddel. Regelgevers zullen, volgens onze CIO, een einde maken aan de zeepbel, wanneer centrale banken zelf hun digitale valuta’s ontwikkelen.»

Bart Abeloos «Vanuit beleggingsoogpunt is het probleem met bitcoin dat het, zoals eerder gezegd, geen intrinsieke waarde heeft. Waar goud een eeuwenlange geschiedenis heeft als ‘veilige haven’, heeft bitcoin in vergelijking daarmee een zeer korte en onregelmatige geschiedenis. Een tweede probleem is dat de eigenschappen van bitcoin nog niet goed bekend zijn. Is het een goede bescherming tegen inflatie? Kun je de cryptomunt beschouwen als een diversificatie tegen turbulentie op de aandelenmarkten? Hoe verhoudt het gedrag van bitcoin zich tegenover andere beleggingsvormen onder verschillende marktomstandigheden? Dat weten we vandaag nog niet. Onze rol bestaat erin de portefeuilles van onze cliënten in stand te houden en/of te laten groeien, al naargelang van hun beleggersprofiel. De volatiliteit van bitcoin en de vele onzekere factoren maken de cryptomunt ongeschikt voor de portefeuilles van de meeste van onze cliënten. ‘Chi va piano, va sano e lontano’, zoals onze Italiaanse vrienden zeggen. Gestaag en langzaam win je de race. Dat is wat wij bij Crelan verkiezen.»

Disclaimer : Alle commentaren en analyses geven de visie van CPR AM op de marktomstandigheden en -trends weer, op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Wegens de vereenvoudigde aard van de informatie in dit document is deze informatie noodzakelijkerwijs partieel en onvolledig en mag zij niet worden geacht enige contractuele waarde te hebben.

Bart Abeloos en Katrien Pottie laten hun licht schijnen op actuele topics binnen de financiële markten. Zo hebben ze het ook uitgebreid over de voedselprijzen die op recordniveau staan en wat de impact hiervan is op de consument. Kom hier te weten waarom de voedselprijzen de pan uitswingen.

Disclaimer: De informatie uit deze publicatie vormt een algemene toelichting bij de financiële actualiteit en mag niet worden beschouwd als een concreet advies of aanbeveling met betrekking tot financiële producten.