Registratie EPC-score

EPC

Sinds 1 januari 2021 is Crelan verplicht om het energieprestatiecerficaat (EPC) op te vragen van woningen waarvoor een krediet afgesloten is. De verplichting geldt voor alle na 1 januari 2021 afgesloten leningen, maar ook voor woonkredieten die na 1 januari 2017 werden aangegaan en waarvoor het uitstaand kapitaal van het krediet meer dan 85 procent van de waarde van de woning bedraagt, ongeacht of het een krediet voor privé of voor professionele doeleinden betreft.

Dit betreft een louter administratieve verplichting voor Crelan en noch het attest noch de score zullen een impact hebben op uw lopend krediet. De registratie van de energiescore gebeurt op vraag van de Nationale Bank van België en kadert in de risicoanalyse die banken moeten maken van hun vastgoedportefeuille. Daarnaast zullen zowel Crelan als de Nationale Bank door de registratie van deze EPC-scores de ‘vergroening’ van de kredietportefeuille kunnen monitoren.

U kan deze gegevens hier aan ons doorgeven.