Vlaams renovatiekrediet

Vlaams renovatiekrediet

Sinds 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement in Vlaanderen beroep doen op het Vlaams Renovatiekrediet. Het is een krediet dat Vlaanderen aanbiedt om nieuwe eigenaars aan te moedigen hun huizen te renoveren.

Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie (= EPC-score) daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Sinds 1 januari 2023 werd het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor het renovatiekrediet met rentesubsidie, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  

Aanvullend bij het hoofdkrediet kan je een Vlaams renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning of appartement van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar.

Voorwaarden en kenmerken

Het bedrag van het Vlaams Renovatiekrediet is afhankelijk van het type pand en de resultaatsverbintenis (beoogd energielabel) datje wil aangaan:

Bedrag

Aankoop & kredieten vanaf 1 januari 2023 met EPC-label vóór de renovatie

Maximaal ontleningsbedrag bij de kredietgever

Te bewijzen EPC-label na renovatie (binnen de 5 jaar)

Rentesubsidie van de Vlaamse overheid ten opzichte van de marktrentevoet

Woning met EPC-label E of F 20.000 euro Minimaal EPC-label D 2%
30.000 euro Minimaal EPC-label C 2,5%
45.000 euro Minimaal EPC-label B 3%
60.000 euro EPC-label A 3,5%

Appartement met EPC-label E of F
Opgelet: label D valt volledig weg

10.000 euro Minimaal EPC-label D 2%
20.000 euro Minimaal EPC-label C 2,5%
30.000 euro Minimaal EPC-label B 3%
45.000 euro EPC-label A 3,5%

Het beoogde energielabel moet worden aangetoond met een nieuwe EPC-label,  binnen de 5 jaar na het verwerven van het pand. 

De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar (+ opnameperiode van 18 maanden). Het mag niet langer zijn dan de looptijd van uw hoofdkrediet voor de aankoop van uw woning of appartement.

Het renovatiekrediet heeft dezelfde interestvoorwaarden als het hoofdkrediet.

Wilt u meer over dit product weten?

U vindt alle gedetailleerde informatie op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

U komt in aanmerking voor het Vlaams Renovatiekrediet? Hebt u nog vragen of hebt u plannen om te kopen en renoveren?

Neem gerust contact met een van onze Crelan-agenten.

Hebt u gehoord over de nieuwe EPC-Labelpremie?

Die premie is cumuleerbaar met het Vlaams Renovatiekrediet.
De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie:

  • huizen: label E of F
  • appartementen: label E of F

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).